Index PX versus inflace za 20 let

Podíváme se na vývoj indexu PX ve srovnání s inflací za posledních 20 let (let 2000 až 2019). Zde je graf porovnání inflace s PX indexem za posledních 25 let. Data konkrétní inflace máme k dispozici od Českého statistického úřadu za posledních 20 let (tj. od začátku roku 1999 do konce roku 2019).


source: tradingeconomics.com

Graf byl získán z indexu PX volbou menu: Forecast / 25Y / Compare / Pick country: Czech Republic / Pick indicator: Inflation Rate.

Průměrné tempo růstu indexu PX

Index PX k 4. 1. 1999 měl hodnotu 395.30 a k 30. 12. 2019 měl hodnotu 1115.63 viz PSE: PX. To je nárůst o 182 % za posledních 20 let viz následující výpočet.

1115,63395,30×100=2,82 ×100=282 %282 %  100 % = 182 %

Pomocí geometrického průměru spočítáme průměrné tempo růstu indexu PX za posledních 20 let, které nám vychází na 5,3 % ročně.

2,82=201,0531,0531 =0,0530,053 × 100 = 5,3 %

Průměrné tempo růstu inflace v ČR

Nyní si pohrajeme s inflací a spočítáme její průměrnou výši za posledních 20 let opět geometrickým průměrem z jednotlivých hodnot roků 2000 až 2019.

1,039×1,047×1,018×1,001×1,028×1,019×1,025××1,028×1,063×1,01×1,015×1,019×1,033×1,014××1,004×1,003×1,007×1,025×1,021×1,02820=1,552620 = 1,02221,0222  1 =0,02220,0222 × 100 = 2,22 %

Z výpočtu mi vychází, že za posledních 20 let byla průměrná roční výše inflace v ČR ve výši 2,22 %.

Index PX zvítězil nad inflací o cca 3 %

Protože index PX rostl za posledních 20 let (tj. od začátku roku 1999 do konce roku 2019) rychleji než inflace, tak byl schopen pokrýt inflaci a přinést zhodnocení vyšší, než je inflace zhruba o 3 % ročně (5,3 % − 2,22 %). Podobným způsobem si můžete porovnat libovolný index akciového trhu s inflací dané země.

Anglická verze

Od Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu a matematiku online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.